«Αμήν αμήν λέγω προς ημάς, ότι πάντες θέλετε θεραπευθή από την έλλειψιν Αγάπης διά της Διδασκαλίας Μου και μόνον κι ουχί διά της επιθέσεως των χειρών Μου» («Η Θέωση του Ανθρώπου», κεφ. 9). Η Νέα Κοσμική Διδασκαλία μέλλει να εξαπλωθεί τους προσεχείς αιώνες στα Σύμπαντα.

Η Διδασκαλία του Δασκάλου Ιωάννη είναι καθαρή και προέρχεται από την Άναρχη Πηγή του παντός, γι’ αυτό και τα Θεία Του ρήματα οφείλουν να παρουσιάζονται καθαρά και αυτούσια, χωρίς προσμείξεις και αλλοιώσεις. Μέσα από τους πύρινους λόγους Του παρουσιάζει στον άνθρωπο τον δρόμο για να φτάσει στον προορισμό του και να λυτρωθεί σπάζοντας τις αλυσίδες του. Ο δρόμος αυτός περνά μέσα από την Αγάπη, την Πίστη, την Μετάνοια, την Ταπεινοφροσύνη, τη Διάκριση και την Προσευχή (βλ. αποσπάσματα σχετικά με το κάθε ένα από τα θέματα αυτά).
Οι Διδασκαλίες Του φανερώνουν την πανσυμπαντικότητα του Έργου αυτού και καθοδηγούν και εμπνέουν τον άνθρωπο να καταγράψει τις Θείες Ιδέες με τις οποίες πλημμυρίζει τον νου του, ως συνεχιστή και θεματοφύλακα του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας επί της γης.

«Ό,τι απορρέει από Εμένα Μου ανήκει, και ό,τι περιέχεται στον Πνευματικό Μου κόσμο μόνο σ’ Αυτόν ανήκει. Συνεπώς καμία πρόσμειξη της Διδασκαλίας Μου με τις Διδασκαλίες των άλλων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί αυτόματα τότε οι Αρχές Μου εκπίπτουν από σας και εσείς από Αυτές. Προερχόμενες από το Απόλυτο, δεν επιδέχονται καμία πρόσμειξη με τις ιδέες του Υλικού Κόσμου, από τον οποίο οτιδήποτε μπορεί να γίνει δεκτό εφόσον δεν αντιβαίνει προς τη Διδασκαλία Μου και τους Κανόνες της Πνευματικής Ζωής.» («Κλειδιά», κεφ. 7)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα:  • Αγάπη
  • Διάκριση
  • Μετάνοια
  • Πίστη
  • Προσευχή
  • Ταπεινοφροσύνη