IΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ: Φ.Α.Ρ.Α.Χ., O ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, κεφ. 1

«Νόμος Φωτός, Ζωής, Κινήσεως, Νόμος Υπέρτατος. Έδρα της παγκοσμίου συσκευής. Κρίκος ακατάληπτος εις στερεότητα περιβάλλει υμάς και τους πέριξ υμών απείρους του Απείρου κόσμους. Λέξις γλυκεία και έννοια εκτεταμένη και άπειρος. Ωκεανός απειρότητος και κραδασμός απείρων κόσμων. Εάν ήτο δυνατόν να συγκεντρώσητε τας απείρους του ηλίου ακτίνας και το ισχυρόν αυτού φως προ των οφθαλμών σας και να ατενίσητε αυτό χωρίς να πάθετέ τι, είναι εξ ίσου επικίνδυνον, όταν ζητήτε να κατανοήσητε το βάθος του μεγάλου τούτου της Αγάπης Νόμου, εφ’ ού στηρίζεται όλον το Άπειρον Μεγαλούργημα της Απείρου Δικαιοσύνης…

Aγάπη είναι ο διηνεκής παλμός της ψυχής σας, ήτις προσπαθεί να προσφέρη κάθε υλικήν ή πνευματικήν αρωγήν προς μίαν άλλην, έχουσαν ανάγκην τούτων. Είναι η αυτοθυσία του ανθρώπου, η καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκδηλουμένη προς το καλόν των άλλων ατόμων, είναι ο πόνος εις τους πονούντας, είναι η ανοχή πάσης αδίκου μομφής, η ταπείνωσις υμών προ των αδικούντων υμάς, η παροχή ικανοποιήσεως εις τους εν αδίκω ευρισκομένους εχθρούς σας. Η Αγάπη είναι ο όρος της ζωής των κόσμων. Η ύλη είναι το μέσον της λειτουργίας αυτών…

Εις την Αγάπην οφείλεται πάσα η Δημιουργία του Σύμπαντος, εις ταύτην χρεωστεί την διατήρησίν της η Επικράτεια του Απείρου. Εν όλη τη φύσει, ορατή και αοράτω, ουδαμού ευρίσκει τις το έν μόνον. Ο Νόμος της Αγάπης προσέθηκε και το έτερον. Το Παν είναι Αγάπη

Πάντες άρα οι νόμοι, ως έχοντες την απόρρευσιν αυτών από τον κυριώδη τούτον της αγάπης νόμον, δεν είναι εν ολομελεία ή αυτός ο Νόμος της Αγάπης, αυτή η Αγάπη. Επειδή δε οι διάφοροι νόμοι, οι διέποντες το Σύμπαν, είναι του Θεού των Απορρήτων Βουλών εκτελεσταί, και επειδή διά τούτων εκδηλούται η του Θείου Ενέργεια, έπεται ότι το σύνολον αυτών, χαρακτηριζόντων την Απειρότητα, ήτις είναι αυτό το Θείον, απαρτίζει το εκ πολλών ενιαίον σύμπλεγμα της Θεότητος, αυτόν τον Θεόν. Αλλ’ άρα η απαρχή των νόμων τούτων είναι η Αγάπη. Άρα η Αγάπη ΘΕΟΣ, Ο Θεός Αγάπη, Άπειρος Αγάπη».

filed under: