2001. Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, κεφ. 7

«Νέα πορεία ανόδου και εξέλιξης, νέα πορεία εσωτερικών Πνευματικών εμπειριών, που θα σχηματίσει εντός σου, Άνθρωπε, το Πνευματικό Οικοδόμημά σου, τέλεια συγκροτημένο και δομημένο πάνω στις αρχές της Αρμονίας, της Αγάπης, της Τελειότητας, πάνω στον αναπτυσσόμενο Χριστοφόρο Άνθρωπο, που ενώνεται και ταυτίζεται σταδιακά, όλο και περισσότερο, με την Απειρότητα του Ενός και Μοναδικού Λόγου-Χριστού, νέες καταστάσεις εκπαίδευσης, διαφορετικής μορφής, θα αναφανούν την περίοδο αυτή. […]»

filed under: