ΤΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ, κεφ. 14

«[…] Γι’ αυτό ήλθα εκ νέου επί της Γης και Μάρτυς Μου ο Θεός Πατέρας, Όστις ευλόγησε την εκ νέου Παρουσία Μου επί της Γης. Ήλθα διά να σε διδάξω, Άνθρωπε, ουχί την επίπλαστη επιφανειακή αγάπη σου και την προσφορά τής δήθεν ελεημοσύνης σου, αλλ’ ήλθα διά να σε διδάξω εμπράκτως, την περίοδο αυτή, την Τέλεια Αγάπη, την Αγάπη την Αγιάζουσα τα όντα, την Αγάπη που μεταμορφώνει τις υποστάσεις, την Αγάπη που κοσμεί τις υποστάσεις, που τις βοηθάει να εκδηλώσουν την Θεία Τελειότητα της Ανάρχου Αγάπης επί της Γης προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς ν’ αναμένουν ανταμοιβή. Διότι η προσφορά της Αγάπης, για να είναι ανιδιοτελής και να καταλογισθεί ως προσφορά σου Αγάπης αληθινής, δεν πρέπει να περιμένεις την ανταπόδοση.»

filed under: