ΠΥΡΙΝΟΙ ΛΟΓΟΙ, κεφ. 25

«Ο άνθρωπος επέλεξε την ανεξαρτητοποίησή του από τον Θεό και τη σταδιακή του κατάβαση σε διάφορα πεδία, ώστε να μπορέσει να λάβει τις εμπειρίες του. Αν η επιλογή του διατηρούσε την επαφή με τον Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν θα είχε προσκολληθεί στην ύλη. Θα είχε συλλέξει τις εμπειρίες και ταχύτατα θα είχε επανέλθει, συνειδητός Θεός μέσα στη Θεότητα.

Όμως τα καλύμματα που φόρεσε γύρω από τη Θεία του Ουσία τον απέσπασαν. Οι λάθος επιλογές του, που δεν διακρίνονταν από κριτική ικανότητα και έπαιρναν ωθήσεις από τη διάσπαση και την ανεξαρτητοποίηση, τον οδήγησαν στο πεδίο όπου βρίσκεται σήμερα. Από αυτό το πεδίο της ύλης ο άνθρωπος ανέρχεται και ενώνεται…

[…] Η Νέα περίοδος μεταφέρει το Μήνυμα της συνειδητής ένταξης του ανθρώπου στους Θείους Νόμους, της συνειδητής ενεργοποίησης της Υπόστασής του και ταύτισής του με τον Έναν και Μοναδικό Λόγο-Θεό. Επομένως η τοποθέτηση της περασμένης περιόδου, που ο άνθρωπος δεχόταν τα γνωστά και καθιερωμένα, χωρίς να ερευνά, χωρίς να αποκτά ο ίδιος συνειδητή εσωτερική εμπειρία, έχει πλέον ξεπεραστεί. Τώρα πρέπει να αναπτύξει την Κριτική του Ικανότητα και την Πνευματική του διαύγεια, για να μπορέσει να είναι ο ίδιος απόλυτα υπεύθυνος για την πορεία του και για τις επιλογές του.»

filed under: