Ο ΔΡΟΜΟΣ, κεφ. 26

«[…] Είναι ο Θεός το Μήνυμα της Αγάπης, και είναι και η ίδια η Αγάπη εκδηλούμενη. Συ, Αγαπημένε Αδελφέ Άνθρωπε, θέτεις το Μήνυμα σε κίνηση και καθιστάς το Μήνυμα εμπράγματη κατάσταση, εμπράγματη φανέρωση, μέσα από τους πόρους ολόκληρης της υπόστασής σου και γίνεσαι, όχι μόνο το Μήνυμα, μα και η ίδια η Ουσία, η ίδια η Ροή, γίνεσαι τα πάντα ανακυκλούμενα, δημιουργώντας συνεχώς Αρμονίες και Τελειότητες, εκπέμποντας Φως και Ήχους Υπερτέλειους, για να καλύψεις και να διορθώσεις και να ισορροπήσεις κάθε ατέλεια, κάθε δυσαρμονία, που προήλθε από τις πλανημένες καταστάσεις, που προήλθε από την Αγάπη που συ εκδήλωσες, με στοιχεία πλάνης, με στοιχεία αναλήθειας, με στοιχεία μικρότητας».

filed under: