Ο ΔΡΟΜΟΣ, κεφ. 10

«Η μετάνοια είναι η μόνη δίοδος, που επαναφέρει τον άνθρωπο των σφαλμάτων και της ύλης κοντά στον Παγκόσμιο, Πραγματικό Πατέρα του. Δεν αρκείται σε μία τυπική εξομολόγηση και μία επιφανειακή ταραχή της ανθρώπινης συνείδησης. Είναι ένας κραδασμός, που ξεκινά από τα βάθη της ψυχής και συγκλονίζει τον άνθρωπο. Είναι πυρ, που ορμητικά κατευθύνεται να κατακαύσει κάθε στοιχείο, που αδυνατεί να μεταβληθεί σε Ουσία Θεϊκή, που δεν μπορεί να λάβει μέρος στη συγκρότηση του Πνευματικού Ανθρώπου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάνοια είναι η συγχώρεση. Ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να συγχωρήσει όλους αυτούς που τον πίκραναν, που χάραξαν και δημιούργησαν μέσα του μια δυσάρεστη εμπειρία. Πρέπει να διαγράψει και να διώξει από την εσωτερική του υπόσταση το μίσος, την κακία, το συμφέρον, τη δολιότητα, και να τη συντονίσει, όσο το δυνατόν, με τη Θεία Αγάπη. Αν πρώτα εκείνος δεν επιδείξει έλεος, δεν έχει δικαίωμα να το επιζητήσει. Δεν μπορεί να καρπούται και να απολαμβάνει πράγματα, που δεν έχει καμιά διάθεση να προσφέρει.»

filed under: