ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, κεφ. 37.5

«[…] Η δόνηση που ενεργοποιεί την επικοινωνία τής “εν εγρηγόρσει” συνείδησης με τον Χριστικό Νου, δεν είναι άλλη από τη δόνηση της Θερμής προσευχής, που απευθύνει προς τον Κύριο η εξαγνισμένη συνείδηση, έτοιμη να προσφέρει Έργο.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επικοινωνήσει όποιος απευθύνεται με καθαρή πρόθεση. Ο Κύριος έχει διαχυθεί στο Σύμπαν. Τα πάντα περιέχουν Χριστό με την έννοια της ενότητάς τους μέσα στον Λόγο-Χριστό, από τον οποίο δημιουργήθηκαν. Όλοι επικοινωνούμε με τον Χρι­στό, μετά τη Θυσία Του, την ενοποίηση των σωμάτων-στοιχείων μας μέσα στα αντίστοιχα Σώματα Χριστού.»

filed under: