ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ, κεφ. 5

«Στο επόμενο στάδιο, όταν η εξελικτική σου πορεία σε φέρει στα πρώτα στάδια μετανοίας και καθάρσεων, ο Ιωάννης θα εκδηλώνεται ως η υψηλότερη Αγάπη προς τον Θεό, όχι όμως και προς τον πλησίον, τον οποίο θα κατηγορείς, θα καυτηριάζεις τις ατέλειές του, θα εμφανίζεις τα κενά του καθώς θα μάχεσαι εναντίον της Άρνησης, που ακόμη δεν θ’ αναγνωρίζεις πως είναι δική σου. […]»

filed under: