ΘΕΟΙ ΕΣΤΕ, κεφ. 1

«Κάλυψέ με, Κύριε, με το ακάνθινο Στεφάνι Σου, ας είμαι ο σύντροφος σε κάθε πονεμένο, ας μην πορευθεί μόνος ο Εκλεκτός Σου επί της γης. Αξίωσέ με να συμπορευθώ σαν ενσάρ­κωση της Θείας Του Ψυχής. Έν­δυσέ με με όλους τους πόνους Του. Ας τρέχουν από τα δικά μου μάτια τα δάκρυά Του. Ας χυθεί το δικό μου αίμα πάνω σ’ αυτόν τον Πλανήτη της διάκρισης. Ας παίρ­νω πάν­τα κάθε Του πόνο, όπου κι αν βρίσκεται. Έτσι ποτέ πια δεν θα Τον πληγώ­σω.»

filed under: