Η ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, κεφ. 16

«Οι διδασκαλίες που έχεις ακούσει, οπωσδήποτε έχουν εντυπωθεί εντός σου, έχουν γίνει μέχρις ενός σημείου συνείδηση και κατάσταση εσωτερική δική σου. Όμως δεν έχουν εκδηλωθεί απόλυτα, δεν έχεις φτάσει ακόμα στο σημείο να εκδηλώνεσαι συνειδητά ως Αγάπη, ως Αρμονία, ως Φως και να επιλέγεις με Πνευματική διάκριση τις σωστές κινήσεις κάθε φορά, που θα σε ωθήσουν να βελτιώσεις και τη δική σου εκδήλωση, αλλά και την εκδήλωση του Αδελφού σου Ανθρώπου.»

filed under: