ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ, κεφ. 22

«Μάθε το καλά: Εγώ κι εσύ είμαστε Ένα, και Ένα θα γίνουμε. Το χάος που εσύ με τη θέλησή σου παρενέβαλες ανάμεσά μας, Εγώ ήρθα κοντά σου για να σου δείξω ότι γεφυρώνεται. Είναι πολύ εύκολο σ’ Εμέ με έναν λόγο Μου να το διαγράψω. Όμως, Άνθρωπε, εσύ έχεις βούληση, έχεις κρίση, γι’ αυτό και ξεχωρίζεις. Εσύ θ’ αποφασίσεις. Εγώ σε περιμένω αιώνες τώρα μέσα σου και γύρω σου. Όμως προσδοκώ τη δική σου κίνηση.»

filed under: