ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ, κεφ. 18

«Είναι ώρα να πέσει το Ουράνιο Φως σε κάθε διάνοια και να προκαλέσει τον απαιτούμενο κλονισμό, ο οποίος χρειάζεται για την περαιτέρω εξέλιξη και μεταστροφή της ανθρώπινης υπόστασης.

Είναι καιρός να κατανοήσει ο άνθρωπος πως το Πάσχα θα το βιώσει ο ίδιος. Θα περάσει όλες τις καταστάσεις που το αποτελούν, μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο, που είναι η Ανάστασή του.

Η εορτή του Πάσχα είναι ένας συμβολισμός που έχει σχέση με την όλη πορεία του ανθρώπου, μέχρι να φτάσει στον προορισμό του, που δεν είναι άλλος από την Ένωσή του με τη Μία Θεία Ουσία, τη Συμπαντική Θεότητα, της οποίας εκδήλωση και μόριο είναι.»

filed under: