ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ, κεφ. 21

«Σκοπός σου είναι να μεταλλάξεις τη διττότητα της Πτώσης σου, στη Μοναδικότητα της Θεότητάς σου. Αρκεί να το πιστέψεις. Πρόσεχε όμως. Βαδίζεις μέσα στη Θεό­τητα και ο Θεός είναι Άπειρος. Έλεγχε τις κινήσεις σου, εξέταζε πάντα τη σκοπιμότητα που εξυπηρετούν.

Ο Θεός σε τροφοδοτεί μέσα από την Απειρότητα που περιέχει τα πάντα. Σου δίνει τα πάντα, σου δίνει ό,τι του ζητήσεις, τις περισσότερες φορές για να σε διδάξει, να δεις πως δεν μπορείς να τα σηκώσεις.

Γι’ αυτό να ξέρεις. Όσο ανέρχεσαι, όσο εξελίσσεσαι, οι οδηγίες που λαμβάνεις θα μειώνονται για να δοκιμά­ζεις τη διάκρισή σου.

Δεν θα σε ελέγχω. Όμως θα ξέρεις απ’ τον Εαυτό σου. Αν πράττεις σωστά, θα νιώθεις πληρότητα, χαρά, γα­λήνη. Αν όμως έκανες λάθος, τότε θα νιώθεις λύπη και βάρος στην καρδιά σου. Έτσι θα ελέγχεσαι αφ’ εαυτού σου.»

filed under: