ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ, κεφ. 10

«[…] Ενεργοποιήθη­καν μέσα σου όλα τα στοιχεία της Θεότητάς σου, για να μπορείς να διακρίνεις τι πρέπει να χρησιμοποιείς, τι πρέ­πει να εκδηλώνεις, τι πρέπει να προσφέρεις, τι πρέπει να αποστέλλεις, τι πρέπει να μην ενεργοποιείς ποτέ.»

filed under: