ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ, κεφ. 1

«Ο Χριστός είναι το Πρότυπο της Αγάπης, γιατί προϋπάρχει της Ιδέας. Είναι ο Δημιουργός Της και η εκδήλωση της Ουσίας της Αγάπης σε Μορφή.

Είναι το Πρότυπο που προέρχεται απ’ τα βάθη της Δημιουργίας, εκεί όπου η Ελεύθερη Ουσία του Όντος ενεργεί και δρα δημιουργώντας Θείες Ιδέες Απειρότητας και Απόλυτης, Ασύλληπτης, Θεϊκής Τελειότητας.

Έτσι, είναι Μονογενής και Άρτος της Ζωής εξ Ουρανού καταβάς, απ’ Αρχής Τέλειος. Καταδεικνύει το Πρότυπο, που καταρρίπτει τα Πρωτότυπα του Κατεστημένου της ανθρώπινης διάνοιας και απ’ αυτή την άποψη πραγματικά είναι Άφθαστος.

Όμως ό,τι καταδεικνύει δύναται να είναι απτό, γιατί αποδεικνύει τη δυνατότητα της Αγάπης με απλότητα και προσιτότητα σαν άνθρωπος, καθ’ όλα όμοιος με τους αδελφούς Του.»

filed under: