ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο Άνθρωπος εκπορεύθηκε ως Μία Τέλεια Ιδέα, ως Ανθρωποϊδέα, μέσα στον Πατρικό Νου, τον Έναν Νου, τον Θεϊκό Νου, από όπου προέρχονται τα πάντα. Ως Εικόνα και Ομοίωση του Θεού Πατέρα Δημιουργού του – Ιδέα ευρέως αποδεκτή από όλες τις μεγάλες θρησκείες της Ανθρωπότητας – έχει Θεία Καταγωγή.

Η Θεία Δικαιοσύνη η οποία, είτε την γνωρίζει ο Άνθρωπος είτε όχι, λειτουργεί υπέρ αυτού, δίνει την ευκαιρία, στην Εποχή της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος στην οποία έχει εισέλθει ήδη η Ανθρωπότητα ολόκληρη, να διδαχθεί ο Άνθρωπος το Θείο του Δικαίωμα, που δεν είναι άλλο από το Δικαίωμά του να επιστρέψει στον Θεό Πατέρα, από όπου εκπορεύθηκε.

Όλα τα δικαιώματά του, στηριζόμενα στην Πίστη, στην Αγάπη και στη Δικαιοσύνη υπέρ της εξέλιξης του Ανθρώπου, αναβαθμίζονται άμεσα και νομοτελειακά με την Αναγνώριση του Θείου του Δικαιώματος, σε όποιον λαό, φυλή, έθνος, θρησκεία, κοινωνική τάξη, ή φύλο και αν ανήκει. Τίποτα δεν είναι ανάξιο για τον Θεό, αλλά ανάξια είναι μόνον αυτά που διαχέουν κρίσεις και επικρίσεις αναξιότητας πάνω στην Ολότητα του Ανθρώπου.

Το Θείο Δικαίωμα του Ανθρώπου είναι η εσωτερική διεργασία που μας επιτρέπει να πιστέψουμε τη δυνατότητα της Ταύτισής μας με τον Λόγο-Χριστό, γιατί μας υπενθυμίζει την Άχρονη Ένωσή μας μαζί Του. Ενεργοποιείται μέσα μας κατά Χάρη, αλλά και με τη συνειδητή συμμετοχή μας. Αναγνωρίζουμε την επίγνωση περί του Θείου μας Δικαιώματος από τον τρόπο που αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες μας, όχι μόνο σε σχέση με όσα διαδραματίζονται καθημερινά στη ζωή μας, στον προσωπικό μας χώρο, στο οικογενειακό, επαγγελματικό ή φιλικό μας περιβάλλον, αλλά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, με το πώς μπορούμε να φανερώσουμε το Μήνυμα της Ενότητας και της Αγάπης όχι με λόγια, αλλά με ζωντανούς παλμούς και πράξεις Αγάπης και Ένωσης.

Μήνυμα της Νέας Κοσμικής Περιόδου είναι και η ανύψωση της γυναίκας και η αποκατάσταση της ισορροπίας και της ενότητας ανάμεσα στο άρρεν και το θήλυ.

Για τον σκοπό αυτό ο Δάσκαλος Ιωάννης αναλαμβάνει το βάρος της πτώσης, της ανισορροπίας και της καθήλωσης της γυναίκας, που με την Προσφορά Του παύει να υφίσταται. Αυτή την Κοσμική περίοδο, εξελισσόμενες Πνευματικές υποστάσεις, που βρίσκονται μέσα σε σκηνώματα γυναικών, θα ταυτιστούν με τον Λόγο και θα εκδηλώσουν τον Λόγο.

Καλούμε σε ενεργό συμπαράσταση κάθε άνθρωπο που δέχεται και αναγνωρίζει το Θείο του Δικαίωμα.

Ο ΔΡΟΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ