ΤΟ ΕΡΓΟ

Έκλεισαν σχεδόν 2.000 χρόνια από τη Γέννηση του Χριστού. Αυτά τα 2.000 χρόνια ήσαν εκ Θεού ορισμένα να διδαχθεί το Έργο του Ιησού Χριστού επί της γης.
Η Νέα Κοσμική Περίοδος, στην οποία εισήλθαμε, είναι η Προδρομική Εποχή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα είναι μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ψυχή του. Tο Ευαγγέλιο αναφέρει: «Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι» (Ιωάν. 1:12). Έλαβαν Αυτόν σαν πίστη, σαν διδασκαλία, έγιναν ακόλουθοί Του και μετά εισπορεύθηκε εντός τους, έγινε μια ζώσα πραγματικότητα. Και αυτοί που έχουν ζωντανό Χριστό εντός τους, είναι τα πνεύματα που Χριστοποιούνται, είναι το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας.
Ο Φωτισμός είναι λίγος ακόμη, γιατί πρέπει να γίνει προετοιμασία, ν’ ανοίξουν οι δρόμοι. Και οι δρόμοι είναι εξωτερικοί και εσωτερικοί. Και οι μεν εξωτερικοί δρόμοι είναι η δημιουργία Πνευματικών κέντρων και σχολών για την κατατόπιση και διδαχή των ανθρώπων. Οι εσωτερικοί δρόμοι είναι οι εσωτερικές καθάρσεις, ώστε οι εσωτερικοί Πνευματικοί μηχανισμοί των ανθρώπων, η έσω υπόσταση, η ψυχή και το πνεύμα, να μπορέσουν να συλλάβουν τους εκ Θεού, τους εκ του Θείου Λόγου εκπορευόμενους κυματισμούς της Αγάπης Του.

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Στην Έλευση του Κυρίου πάνω στη γη, υπήρξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που βάπτισε τον Κύριο, εκπροσωπώντας την ανθρωπότητα. Ήταν το Πνεύμα που την εποχή εκείνη βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδας του ανθρωπίνου Γένους. Ήταν το πιο καθαρό πνεύμα από όσα πέρασαν από τη γη, γι’ αυτό ήταν το ενδεδειγμένο Πνεύμα, που εξεπροσώπησε την ανθρωπότητα στην ένσαρκη παρουσία του Κυρίου. Εμφανίζεται πάντα πριν να παρουσιασθεί ο Κύριος και κηρύττει Μετάνοια και αναγγέλλει τον ερχομό Του.
Όσοι αρχίσουν να προσεύχονται, να καθαρίζουν τον εαυτό τους και να τηρούν τους Νόμους, η συνείδησή τους θα αρχίσει να αποφλοιώνεται και θα φθάσουν στο σημείο, πριν να φανερωθεί από μέσα τους ο Κύριος, ο Χριστός, να ακούσουν μέσα τους τη φωνή του Ιωάννη να τους μιλάει. Θα έρθουν σε επαφή με την Προδρομική Κατάσταση εντός τους, η οποία δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό, παρά να τους οδηγήσει σε πλήρη και τελεία Κάθαρση, ώστε να εισπορευθεί ο Λόγος-Χριστός εντός τους.
Οι άνθρωποι σε πολλά σημεία της γης θα ακούσουν τη φωνή του Ιωάννη, του απόλυτα πλέον ταυτισμένου με τον Λόγο-Χριστό, να τους μιλάει μέσα τους, εσωτερικά, και να τους καθοδηγεί σε πλήρη Κάθαρση. Γιατί ο Λόγος δεν εισπορεύεται αν δεν έχει εξαγνιστεί η ψυχή. Αυτό είναι το Έργο της Νέας Κοσμικής Περιόδου, το Προδρομικό Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου εντός του ανθρώπου, Έργο Κάθαρσης και προετοιμασίας του ανθρώπου, προεισαγωγικό Έργο της Δευτέρας Παρουσίας.
Όλοι οι άνθρωποι δεν θα ετοιμαστούν μαζί. Σταδιακά θα ετοιμάζονται, θα φωτίζονται και θα ενανθρωπίζεται ο Λόγος εντός τους. Γιατί η ενανθρώπιση του Λόγου και η Χριστοποίηση προορίζεται για όλη την ανθρωπότητα. Οι Θείοι Νόμοι δεν εξαιρούν κανέναν. Ο άνθρωπος με την ελευθέρα του βούληση, μόνος του, με τα έργα του, εξαιρεί τον εαυτό του, όχι ο Θεός.
Δεν θα υπάρξει ένας Πρόδρομος, ένας έκανε την αρχή, ο Δάσκαλος Ιωάννης. Θα υπάρξουν πολλοί Πρόδρομοι, είναι η Περίοδος των Προδρόμων. Πολλά πνεύματα ανθρώπων θα φθάσουν στο πνευματικό ύψος του Ιωάννη του Προδρόμου, θα περάσουν υποχρεωτικά από αυτό το στάδιο και μετά θα Χριστοποιηθούν. Όλοι θα διδάξουν Χριστόν, την Νέα Έλευσή Του μέσα στις ψυχές, μέσα στις καρδιές, εντός σας, και Μετάνοια.
Προορίζεστε να ενωθείτε με τον Κύριο, με τον Θεό, να γίνετε Ένα. Ο Κύριος επηγγέλθη τη Χριστοποίηση του ανθρώπου και την επάνοδό του στον Θεό Πατέρα. Για να επανέλθετε, καθαριστείτε από τα καλύμματα της ύλης, τηρήστε τους Νόμους του Θεού, αγκαλιαστείτε όλοι, μάθετε να αγαπάτε και επιστρέφετε στον Θεό – ως Συνεργάτες του Θεού.

ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο ΔΡΟΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ