Ο ΔΡΟΜΟΣ

Ο Χριστιανισμός δεν είναι απλώς μία ακόμη θρησκεία, αλλά Δρόμος απεριόριστος, παγκόσμιος και αιώνιος, που οδηγεί τον Άνθρωπο στην αναγνώριση της Θείας Καταγωγής και του Προορισμού του. Το να κατανοήσει κανείς ότι δεν είναι απλώς μια θρησκεία δεν είναι αποτέλεσμα ειδικής μόρφωσης, αλλά αποτέλεσμα στάσης νου, καρδιάς και συνείδησης, που οδηγεί στη βιωμένη Αλήθεια και την αποκάλυψή Της: στον Θείο Λόγο, ο οποίος δεν περιορίζεται σε ερμηνείες ορισμένων θεόπνευστων βιβλίων, αλλά είναι ο Άπειρος Θείος Λόγος, που είναι Ζων και Ενεργών.

Αν μάθουμε να τηρούμε όλους τους Θείους Νόμους, τους Νόμους της Αγάπης, τους Νόμους της Αδελφοσύνης, τους Νόμους της Συγχωρήσεως, τους Νόμους της Αλληλοβοηθείας, της Καθάρσεως, της Μετανοίας, θα υπαχθούμε υπό τον Νόμο που θα μας φέρει μια μέρα στο σημείο να καταστούμε και εμείς Υιοί Θεού διά της εντός μας υπάρξεως του Χριστού.

Από Ομιλία του Δασκάλου Ιωάννη:

«Γενικά έκανα το καθήκον μου μέχρι σήμερα, όπως το εμπνεόμουν, όπως το διδασκόμουν, όπως με καθοδηγούσαν πάντοτε, και σας παρουσίασα ένα Έργο. Κάνετε κι εσείς το ίδιο, όσοι μπορείτε. Κάνετε ένα Έργο, μικρό ή μεγάλο. Αν δεν μπορείτε μόνοι σας, οι δυο γίνετε Ένα, και οι τρεις πάλι γίνετε Ένα, για να στυλώνετε το Έργο, για να το βοηθάτε.
Γίνετε Ένας πάλι, γίνετε μια μικρή ομάδα που έχει τα ίδια ιδανικά, έχει τα ίδια ιδεώδη, έχει την ίδια γραμμή ή τις ίδιες πεποιθήσεις. Προσπαθούν όλοι, περίπου όμοια, και ανεβαίνουν όλοι μαζί τις εξελίξεις που πρέπει να ανέβουν. Στο παρελθόν του κάθε ανθρώπου, υπάρχουν σημεία που δεν είναι καθαρά. Όταν εξελιχθεί ο καθένας, θα βρει τις αιτίες που τα δημιούργησαν και μία μία θα τις θεραπεύσει, ώστε προχωρώντας προς την Τελειότητα να θεραπεύει πληγές, να θεραπεύει λάθη, πάθη, αδυναμίες.
Στην Ελλάδα ήταν προδιαγεγραμμένο να γίνει το ξεκίνημα του Έργου της Νέας Εποχής. Το ξεκίνημα έγινε, Αδελφοί, εδόθησαν σημεία. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, για να μη σταματήσει το Έργο μέχρι εδώ. Εύχομαι σε όλους σας να αποδώσετε τους καρπούς που πρέπει, να μπορέσετε να με ακολουθήσετε ή να συνεχίσετε το Έργο που σας άνοιξα. Εύχομαι να μην υστερήσει κανείς, να μη χάσει κανείς τον Δρόμο, την κατεύθυνση τη Μοναδική, που είναι Αφοσίωση πλήρης και Αγάπη προς τον Διδάσκαλο, είτε Τον βλέπετε σε μια φαινομενική Μορφή, είτε Τον ακούτε Εσωτερικά. Εύχομαι να μην ξεχάσει κανείς την Πορεία προς τη Θέωση.»

(«Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία», επιμέλεια παρουσίασης: Αργύρης Δημητριάδης, 1993, κεφ. 24)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ