Ο Δάσκαλος Ιωάννης με κόπο και στερήσεις, σε δέκα μόνο χρόνια, από το 1984 ως το 1994, συμπύκνωσε όσο το δυνατόν περισσότερες διδασκαλίες στα δεκαοχτώ βιβλία του Έργου του, τα οποία άφησε ως Θεία παρακαταθήκη στον άνθρωπο.

Δεκατρία βιβλία που έφεραν την υπογραφή του, δύο βιβλία με την υπογραφή ως επιμελητή παρουσίασης του μαθητή του Αργύρη Δημητριάδη («Μαθητεία στην προσευχή», 1991, και «Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία», 1993), ένα βιβλίο με την υπογραφή ως συγγραφέως της μαθήτριάς του Αναστασίας Παππά («Προσκλητήριο Θέωσης», 1992) και δύο βιβλία με διδασκαλίες και άλλων πολλών μαθητών του («Σε Ευλογώ, Ελλάδα», 1993, και «Επανάσταση Ιδεών», 1994), το υλικό των οποίων ο Διονύσης Δώριζας επέλεξε, ταξινόμησε και έλεγξε. Φορέας της έκδοσης όλων υπήρξε το Σωματείο που ο Δάσκαλος ίδρυσε, μεγάλωσε, γαλούχησε και στερέωσε: το Διεθνές Κέντρο Εσωτερικού Χριστιανισμού (ΔΙΚΕΧ).
Πολλές και πολυεπίπεδες οι Ευλογίες του Λόγου προς τα βιβλία του Έργου, για να βρουν τον δρόμο τους ως τα πέρατα της Οικουμένης, σαν βάσεις ακλόνητων Αληθειών, πάνω στις οποίες θα στηριχθούν οι Αναγεννημένοι Άνθρωποι, για να προχωρήσουν στην Προσφορά τους και στην Ουσία του Εαυτού τους με ποικίλους τρόπους για το σύνολο:
«Ευλογώ τις εκδόσεις των βιβλίων σου, Εαυτέ Άνθρωπε, να μην είναι λόγοι απλοί, τυπωμένοι σε χαρτί, αλλά να είναι Πύρινες εκφράσεις Αλήθειας και Φωτός, που θα μεταφέρουν ποσότητες ενέργειας μέσα στις υποστάσεις που έρχονται σε επαφή με τις εκδόσεις και μόνο των βιβλίων, θα μεταφέρουν δονητικές καταστάσεις Απειρότητας, δονητικές καταστάσεις Φωτός, μέσα στις υποστάσεις και θα τις βοηθούν να κατανοήσουν μέσα στα βάθη τους το Μυστήριο της Γέννησης του Λόγου, το Μυστήριο της Ανάστασής Του, το Μυστήριο της Ταύτισης του Ανθρώπου Λόγου με τα πάντα, με τον Έναν Ρέοντα Λόγο του Πυρός του Αέναου, του ανακυκλούμενου.» (Η Θέωση του Ανθρώπου, κεφ. 7)
«Όπως, μετά την Παρουσία του Λόγου Χριστού στη γη, χιλιάδες άνθρωποι ασχολήθηκαν μια ζωή με τα Ευαγγέλια και ανέπτυξαν τους λόγους της Αληθείας, το ίδιο και τώρα - διότι θα υπάρξουν γραπτά μνημεία - χιλιάδες άνθρωποι θα αναλώσουν την ζωή τους, για να μεταφράσουν τα κείμενα που ο Λόγος Χριστός παρέδωσε στον Άνθρωπο διά του Ιωάννη». (Απόσπασμα από ομιλία Δασκάλου Ιωάννη, 5 Σεπτεμβρίου 1987)