Την εποχή της Επιφανείας του Αγίου Πνεύματος το βιβλίο αυτό μας εισάγει στην πραγματική έννοια της πορείας προς τη Χριστοποίηση του Ανθρώπου.

Ο Δρόμος, ως Θείο μυστηριακό κλειδί μετουσίωσης, διανοίγει τις υποστάσεις και τους επιτρέπει να παλμοδονηθούν στις αναπάλσεις της Θεότητας.

Γραμμένο από έμπνευση Σοφίας Θεού, κατευθύνει τα βήματα του συνειδητού μαθητή στις βασικές αρχές της Προσευχής, της Κάθαρσης και της Μετάνοιας.

Οι εκ του Λόγου Διδασκαλίες παρουσιάζουν το Δρόμο της Ένωσής του με τον Άπειρο Λόγο Χριστό.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ