Αγάπη

Πίστη

Μετάνοια

Ταπεινοφροσύνη

 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

Ό,τι απορρέει από Εμένα Μου ανήκει, και ό,τι περιέχεται στον Πνευματικό Μου κόσμο μόνο σ' Αυτόν ανήκει.

Συνεπώς καμία πρόσμιξη της Διδασκαλίας Μου με τις Διδασκαλίες των άλλων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί αυτόματα τότε οι Αρχές Μου εκπίπτουν από σας κι εσείς από Αυτές.

Προερχόμενες από το Απόλυτο, δεν επιδέχονται καμία πρόσμιξη με τις ιδέες του Υλικού Κόσμου, από τον οποίο οτιδήποτε μπορεί να γίνει δεκτό εφόσον δεν αντιβαίνει προς τη Διδασκαλία Μου και τους Κανόνες της Πνευματικής Ζωής.

Αν όμως αντιβαίνει προς τις Αρχές Μου, ποτέ δεν γίνεται αποδεκτό και εφόσον εκείνος ο οποίος παρουσιάζει την οποιαδήποτε ιδέα που αντιβαίνει στη Διδασκαλία Μου εμμένει στην προάσπιση των πεποιθήσεών του, αποβάλλεται από τον Κόσμο Μου ως μη δυνάμενος να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της παραμονής του.

(ΚΛΕΙΔΙΑ, Κεφ. 7, σελ. 97-98)

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ