Ο σεβασμός για τους Θείους Νόμους και για τον Άνθρωπο γενικότερα που χαρακτηρίζει το βιβλίο αυτό, οδηγεί στην Κατανόηση των Θείων Ιδεών και στη μεταλλαγή της ανθρώπινης συνείδησης σε Θεοσυνείδηση.

Η Θεία Φωτοχυσία, η Ουσία της Αγάπης και της Ζωής που διαμοίρασε με τη Ζωή και το Έργο Του, ο Διδάσκαλος της Αγάπης Διονύσης Δώριζας, μέσα από την Ολοκληρωτική Του Ταύτιση με το Λόγο Ιησού Χριστό, έφερε καρπούς και ήλξε Μαθητές και Ακολούθους που δέχτηκαν και ασπάστηκαν την Αλήθεια των λόγων Του.

Εμπνεόμενοι κι εκείνοι με τη σειρά τους από το Πνεύμα της Αλήθειας, κατέγραψαν εργασίες, πλημμυρισμένες από Θεία Ροή και νοήματα Θεία, τις οποίες ο Διδάσκαλος δημοσίευσε ως Παράδειγμα Αγάπης και Διδαχής για τον Άνθρωπο, σε αυτό το βιβλίο.

Η μελέτη και η εμβάθυνσή του αποτελεί πραγματική Επανάσταση στην ανθρώπινη συνείδηση.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ