Ένα βαθύτερο βήμα Ζωής και Ανάστασης στη Μαθητεία του Λόγου, ανάγει την καρδιά μας σε Πηγή ανεξάντλητης Αγάπης,τη διάνοια σε Άπειρο Νου, τη Συνείδηση στην κατάσταση του Θείου.

Έρχεται να διδάξει τον Ένα Εαυτό του Ανθρώπου έχοντας στόχο του την Ενότητα του Ανθρώπου με το Θεό Δημιουργό, την Ενότητα των Πάντων.

Θεία Σαλπίσματα υπερούσιας Ζωής παλμοδονούν τον Άνθρωπο στην Ολότητα της Ύπαρξής του καθιστώντας τον ελεύθερο να εκδηλώσει την Ομοουσιότητα και την Ένωσή του με το Λόγο Χριστό, στην Απειρότητα Ροής της Αγάπης του Θεού.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ