Ρέουσες και πύρινες, οι εκ του Λόγου και δια του Ανθρώπου ατέρμονες Διδασκαλίες που περιέχει, καταθρυμματίζουν κατεστημένα, τοποθετήσεις και όρια που ο Άνθρωπος έθεσε στον Εαυτό του.

Ωθούν τον Άνθρωπο στη διείσδυση της Δημιουργικής Ροής του Λόγου απελευθερώνοντας το Απειροδιάστατο Είναι του. Φανερώνουν τη λειτουργία της επικοινωνίας και Ταύτισης με το Λόγο, που καθιστά το συνειδητό μαθητή φορέα έκφρασης Θείων Ιδεών και Αποκαλύψεων για την επικράτηση και διάδοση της Αγάπης.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ