Στις διάφορες εποχές της ιστορίας της ανθρωπότητας, αδελφοί μου, ο Θεός εκδηλώθηκε στη γη με διάφορους ανθρώπους και έστειλε το Φως Του, τη Διδασκαλία Του, τις οδηγίες Του, τις κατευθύνσεις Του, σύμφωνα με την εποχή, ανάλογα με την εξέλιξη της ανθρωπότητας, μέσω διερμηνέων, μέσω Αγγελιαφόρων, μέσω Απεσταλμένων, οι οποίοι ήσαν πνεύματα ανθρώπινα, καθαρώτερα από τους άλλους, πιο εξελιγμένα από τους άλλους, τα οποία μπορούσαν να συλλάβουν κύματα από το Θείο Φως. Και αυτά τα οποία συνελάμβαναν τα διοχέτευαν στην ανθρωπότητα, στις διάφορες περιόδους της εξέλιξής της.

Έτσι έχουμε διάφορες αποκαλύψεις, όπως λέγεται στην Πνευματική γλώσσα της Αλήθειας, εκ μέρους ανθρωπίνων πνευμάτων, εξελιγμένων, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι αποκαλύψεις ήταν ανάλογες με την εποχή, ανάλογες με τα ήθη και έθιμα του τόπου, στον οποίον ζούσε ή ενσαρκωνόταν ο Αγγελιαφόρος και ανάλογες με την εξέλιξη που είχε η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου την εποχή εκείνη. Γι' αυτό βλέπουμε στην ανθρωπότητα να έχουμε κατά διάφορες εποχές, πνευματικές αποκαλύψεις στα διάφορα μήκη και πλάτη.

Δεν ήταν ο Θεός όμως, δεν μιλούσε ο Θεός απευθείας. Μιλούσε ο Θεός μέσω ανθρώπων. Αργότερα όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, όπως λένε οι Γραφές, δηλαδή όταν η Ανθρωπότης είχε εξελιχθεί σε τέτοιο στάδιο, ώστε να μπορέσει να συλλάβει αποκάλυψη Αλήθειας εκ Θεού, ενανθρωπίστηκε ο Θείος Λόγος, όπως είχε προαναγγελθεί από τους Προφήτες. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Όλες οι προηγούμενες καταστάσεις αδελφοί, ήταν μερικές, σταδιακές αποκαλύψεις της Αλήθειας, από ανθρώπινους φορείς, από ανθρώπινα πνεύματα. Με τη Γέννηση του Κυρίου στη γη, έχουμε τη μοναδική, την πρώτη, την ανεπανάληπτη περίπτωση της Ενανθρώπισης του Θείου Λόγου, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός ενανθρωπίσθηκε σε υλικό σκήνωμα, εκκένωσε Εαυτόν, όπως λένε οι Γραφές και έγινε ορατός.

Υπήχθη στο Νόμο του Θεού, που υπήρχε και έμοιασε καθόλα με τον άνθρωπο, για να διδάξει τον άνθρωπο.Έζησε στη γη υπαγόμενος στους Νόμους τους ανθρώπινους, που υπήρχαν την εποχή εκείνη, δίδαξε τα πλήθη, όλες τις τάξεις τις λαϊκές, χωρίς να ιδρύσει Μοναστήρια, αλλά ζώντας ο ίδιος μέσα στον κόσμο, καταδέχθηκε τον άνθρωπο, έδωσε το Χέρι Του στον άνθρωπο, βοήθησε τον άνθρωπο, δίδαξε τον άνθρωπο, απεκάλυψε στον άνθρωπο τη Νέα Διδασκαλία της Αγάπης, τη Νέα Διδασκαλία του Θεού.

Άφησε ένα Έργο στους διαδόχους Του, τους Αποστόλους, οι οποίοι άρχισαν να διαδίδουν το Έργο Του. Οι Απόστολοι έχρισαν νέους κήρυκες, νέους διαδόχους και με την Αποστολική διαδοχή έχουμε την επέκταση του Χριστιανικού Έργου, τη γνωστή σας μέχρι σήμερα, σ' όλον τον κόσμο. Σήμερα σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης είναι γνωστή η έλευση του Χριστού στη γη. Είναι γνωστή η Διδασκαλία Του. Έγινε γνωστό όσο κανένα πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην ιστορία της γης. Εκατομμύρια τόννοι βιβλία γράφτηκαν για τον Ιησού, για το Έργο Του, για τη Θυσία Του, για τη Διδασκαλία Του. Τα Ευαγγέλια μεταφράστηκαν σε όλες τις γλώσσες και διαλέκτους του κόσμου και εκυκλοφόρησαν, διοχετεύθηκαν στα ακρότατα, στα πιο απίθανα σημεία της γης μέχρι σήμερα. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι της καλής θελήσεως, που θάθελαν να πληροφορηθούν, να μάθουν τα της ελεύσεως του Χριστού επί της γης και της Διδασκαλίας Του, έχουν την ευχέρεια να πληροφορηθούν τα πάντα, να μελετήσουν και να εμβαθύνουν στη Διδασκαλία, η οποία παρέμεινε και κυκλοφορεί σ' ολόκληρη τη γη. Επομένως η ανθρωπότητα διδάχτηκε ότι ο Θείος Λόγος ενανθρωπίστηκε στη γη, έλαβε μορφή ανθρώπου και ντύθηκε σάρκα, δίδαξε και θυσιάστηκε για τον κόσμο και επανήλθε στη Θέση Του. Υπάρχουν σήμερα ακόμη άνθρωποι που αμφισβητούν την έλευση του Χριστού. Είναι δικαίωμά τους, πρόβλημα δικό τους. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε αν ήταν Θεός ή δεν ήταν, αν ήταν ένας καλός άνθρωπος ή αν ήταν ένας φιλόσοφος, ή αν ήταν ένας δάσκαλος από τους διδασκάλους που περνάνε στη γη, δικό τους το θέμα, δικό τους το πρόβλημα, δική τους η τοποθέτηση. Είπα ότι για όσους ήθελαν να πληροφορηθούν και να διδαχθούν και να εντρυφήσουν και να εμβαθύνουν στο Έργο του Ιησού Χριστού επί της γης, ήταν και είναι και εξακολουθεί να είναι πολύ εύκολο και προσιτό.

Επομένως εκείνοι που ακόμα 2.000 χρόνια μετά τη Γέννησή Του εξακολουθούν να αμφισβητούν και να διακατέχονται από αμφιβολίες, για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε, αν ήταν καλός άνθρωπος και τον εθεοποίησε ο κόσμος ή ήταν ένας διδάσκαλος, ή ήταν ένας φιλόσοφος κλπ., αυτοί αδελφοί χωρίς να νομίζετε ότι έχω εμπάθεια την ώρα αυτή, ή να νομίζετε ότι εγώ τους κρίνω ή τους κατακρίνω, απλώς θα σας πω μία γνώμη πνευματική. Θέλουν και βρίσκονται σ' αυτό το επίπεδο.

Σε μια πορεία υπάρχουν οι πρωτοπόροι πάντα, αυτοί που ακολουθούν και οι καθυστερημένοι, οι μεμψιμοιρούντες. Όποιος θέλει λοιπόν να είναι από τους καθυστερημένους και από τους μεμψιμοιρούντες δικαίωμά του είναι, αφήστε τον να είναι. Όποιος θέλει μπορεί να διδαχθεί, αλλά δεν θα ασχολούμεθα αιωνίως να διδάσκουμε τους ανεπίδεκτους μαθήσεως, αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να μάθουν, δεν θέλουν να μορφωθούν εάν υπήρξε Χριστός ή όχι. Αφήστε τους να υποστούν και τις συνέπειες της μη καλλιέργειάς τους. Θα σας το δικαιολογήσω ακόμη περισσότερο βαθύτερα το γιατί. Μπαίνουμε σε μία Νέα Κοσμική Περίοδο. Κλείσανε σχεδόν 2000 χρόνια από τη Γέννηση του Χριστού. Αυτά τα 2000 χρόνια, εκ Θεού ήσαν ορισμένα να διδαχθεί το Έργο του Ιησού Χριστού επί της γης. Τα επόμενα 2000 χρόνια που είναι η Νέα Κοσμική Περίοδος τι θα γίνει; Εκείνοι που ακολούθησαν και εκείνοι που ακολουθούν το Έργο αυτό, θα προχωρήσουν σε μια Νέα Εποχή, και σ' αυτήν τη Νέα Εποχή δεν θα απασχολούνται, δεν θα διδάσκονται εάν ήλθεν ο Κύριος ή αν έζησε ο Χριστός, ή αν ήταν διδάσκαλος ή φιλόσοφος. Αλλά θα μπούνε στη Νέα Εποχή αυτοί που παραδέχτηκαν τη Θεότητα του Χριστού.

Γιατί η Νέα Εποχή, στην οποία μπαίνουμε είναι η Προδρομική Εποχή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Εφόσον υπάρχει και σε λίγο θάχετε δείγματα πολλά, Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και Δευτέρα Παρουσία θα είναι μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, είναι φυσική συνέπεια ότι ο Κύριος ήταν Θεός, νοείται οίκοθεν, δηλαδή είναι ξεπερασμένο πια το να συζητάμε αν ήταν Θεός ή δεν ήταν, ή αν ήταν ένας φιλόσοφος κλπ. Θεωρείται ξεπερασμένη διδαχή.

Στη Νέα Εποχή προχωρούν και θα έχουν δείγματα επιφώτισης της ψυχής και του πνεύματός τους εκείνοι που Τον ακολούθησαν, γιατί το Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει: "όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι". Επομένως αυτοί που ακολούθησαν το Χριστό, αυτοί που επίστευσαν το Χριστό, αυτοί που επίστευσαν στη Θεότητά Του, θα γνωρίσουν τη Θεότητά Του, και γνωρίζοντας τη Θεότητά Του θα γίνουν οι ίδιοι Υιοί Θεού, εξ υιοθεσίας.

Η Νέα Εποχή και οι Νέες Διδασκαλίες δεν θα ασχοληθούν με το αν υπήρξε και αν έζησε πραγματικά ο Κύριος ή αν τα Ευαγγέλια είναι σωστά ή δεν είναι σωστά. Αυτοί που τα εδέχθηκαν ως σωστά και επροχώρησαν, αυτοί θα προχωρήσουν στη Νέα Περίοδο, οι άλλοι θα μείνουν κολλημένοι γιατί δεν θέλουν να προχωρήσουν, δεν θέλουν γιατί είναι πνεύματα που σκέπτονται και τοποθετούνται και ενεργούν αρνητικά, και φυσική συνέπεια θα είναι ότι δεν θα εξελιχθούν προς το παρόν.

Ο Κύριος είπε μερικά πράγματα που δεν ακούστηκαν από κανένα στόμα πάνω στη γη μέχρι τώρα. Είπε: "Εγώ και ο Πατήρ είμεθα Εν". Ποτέ ανθρώπινα χείλη πάνω στη γη δεν εξεστόμισαν αυτήν τη φράση. Ο Κύριος δεν το είπε μόνον, το απέδειξε. Εγώ και ο πατήρ είμεθα ΕΝ! Κανένας από τους απεσταλμένους, τους Κήρυκες, τους ιδρυτάς θρησκειών μέχρι σήμερα δεν είπε Εγώ και ο Πατήρ είμεθα ΕΝ, ούτε κανείς είπε "Εγώ Ειμί το Φως του Κόσμου"! Το λέω σε μερικούς οι οποίοι άκουσαν διεστρεβλωμένες διδασκαλίες, ότι ο Κύριος μυήθηκε από το Αιγυπτιακό Ιερατείο ή διδάχτηκε στο Θιβέτ από τους Λάμα, ή τους Εσσαίους. Ο Κύριος λέει για τον εαυτό Του "Εγώ Ειμί το Φως του Κόσμου"! Θέλω να σας παρακαλέσω αδελφοί να μπείτε μέσα στο βάθος αυτών των εννοιών. Τι έχει να πει Εγώ Ειμί το Φως του Κόσμου; ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, είπε, δεν είπε είμαι ένας δάσκαλος, είπε το Φως, και αυτή τη φράση δεν την είπε ποτέ, δεν ετόλμησε κανένας άνθρωπος, δεν ετόλμησαν ανθρώπινα χείλη να την πουν, γιατί δεν μπορούσαν να την πουν. Οι εξυψωμένοι άνθρωποι, που είχαν φτάσει σ' ένα πνευματικό ύψος, ήταν αδύνατο να διανοηθούν ότι μπορούσαν να πουν αυτή τη φράση, γιατί ακριβώς εγνώριζαν τις συνέπειες που θα είχε γι'αυτούς αν έλεγαν αυτή τη φράση που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Επομένως ο Κύριος ο οποίος είπε Εγώ Ειμί το Φως του Κόσμου, ήταν αληθινά το ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, και όντας το Φως του Κόσμου είναι φυσική συνέπεια αδελφοί μου ότι ουδεμίαν ανάγκη είχε να διδαχθεί, είτεαπό το Αιγυπτιακό Ιερατείο, είτε από τους Λάμα του Θιβέτ.

Εδιδάσκετο από τον εν Αυτώ Πατέρα. Έλεγε ότι οι λόγοι Μου δεν είναι λόγοι δικοί Μου, είναι Λόγοι του εν Εμοί Πατρός και τα Έργα τα οποία κάνω, δεν είναι έργα δικά Μου, τα Έργα αυτά τα κάνει ο εν Εμοί Πατήρ. Ο Κύριος σ' όλες Του τις εκδηλώσεις επρόβαλε τον εν Αυτώ Πατέρα, μετά του οποίου έλεγε. "ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΕΙΜΕΘΑ ΕΝ". Νομίζω ότι υπάρχει μία τεράστια, ασύλληπτη διαφορά, από τους ιδρυτάς όλων των Θρησκειών στην Ιστορία της ανθρωπότητος και του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι καιρός όχι μόνον εσείς να το εννοήσετε, αλλά είναι καιρός να τοποθετηθείτε ανάλογα και είναι καιρός να το διδάξετε και στους άλλους. Είναι καιρός, οπουδήποτε ακούετε να βάλλουν εναντίον του Κυρίου, ο οποίος φυσικά δεν τους έχει ανάγκη, ή εναντίον του Έργου Του, να είστε σε θέση να ορθώνεστε και με δύναμη πίστεως πολλή να αντικρούετε τις κακόβουλες διδαχές που σκοπό έχουν να παραπλανούν τον άνθρωπο.

Τα λέω αυτά, γιατί στη χώρα μας και στη Δύση γενικότερα υπάρχει μια κίνηση την εποχή αυτή αναβιώσεως των Ανατολικών Θρησκειών. Αδελφοί Μου, όλες οι θρησκείες οι προ Χριστού είχαν ένα και μοναδικό σκοπό, να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα μέχρι της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Είχαν το προνόμιον εκ Θεού να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα, ώστε η ανθρωπότης να υποδεχθεί το Λόγο, τον ίδιο το Θεό.

Από τη στιγμή που η ανθρωπότητα δέχθηκε τη φανέρωση του Λόγου και ο Λόγος εδίδαξε την ανθρωπότητα, αφήνοντας τα Ευαγγέλια να διδάσκουν εσσαεί, είναι απαράδεκτον άνθρωποι και μάλιστα Χριστιανοί, οι οποίοι εβασπτίσθηκαν στο Όνομα του Χριστού να ζητάνε να επανέλθουν 500 χρόνια προ Χριστού, σε διδασκαλίες των οποίων ο Πνευματικός προορισμός έληξε πάνω στη γη. Έληξε από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι λέω, το λιγότερο ανόητον και οι φορείς αυτών των ιδεών και αυτοί που προσπαθούν να αναβιώσουν παλαιά μυστήρια και παλαιές θρησκείες, είναι υπόλογοι απέναντι της Θείας Δικαιοσύνης, για την καθυστέρηση της εξέλιξης της ανθρωπότητας στο επόμενο στάδιο.

Προσέχετε, γιατί δεν θέλω να εμπλακείτε, όσοι έχετε εσωτερικές ανησυχίες και αναζητήσεις και πιθανόν να περάσατε από διάφορες Σχολές, για να ικανοποιήσετε τις ανησυχίες σας. Όσοι βαπτισμένοι στο Όνομα του Χριστού πήγανε στις Ανατολικές Θρησκείες και δήλωσαν πίστη και υπακοή σε άλλους Δασκάλους, χάνουν το εις Χριστόν βάπτισμα, δηλαδή η πίστη και η υπακοή σε έναν από τους τόσους, που παρουσιάζονται σαν Δάσκαλοι, γιατί ο Κύριος λέει, "Διδάσκαλος Εις εστίν ο Χριστός".

Τα Ευαγγέλια λένε για μερικούς που θα κάνουν θαύματα και που θα εκβάλλουν και δαιμόνια ακόμη. Ο Κύριος λέει "Ουκ οίδα αυτούς", δεν τους ξέρω… Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι όσοι ασχολούνται με το να αναβιώσουν θρησκείες των οποίων ο πνευματικός προορισμός έληξε πάνω στη γη, γιατί ήταν θρησκείες προετοιμασίας της ανθρωπότητας, για να υποδεχθεί τον ενανθρωπισθέντα Λόγο, είναι υπόλογοι απέναντι της Θείας Δικαιοσύνης, γιατί καθυστερούν την ανθρωπότητα από το να προχωρήσει στο επόμενο εξελικτικό στάδιο, που είναι η Χριστοποίηση του ανθρώπου.

Πως νομίζετε ότι θα γίνετε Υιοί Θεού; "Όσοι δε έλαβαν Αυτόν έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι" λέει η Γραφή. Έλαβαν Αυτόν σαν πίστη, σαν διδασκαλία, έγιναν ακόλουθοί Του και μετά εισπορεύτηκε εντός τους, έγινε μια ζώσα πραγματικότης, κι αυτοί που έχουν ζωντανό Χριστό εντός τους, είναι τα πνεύματα που Χριστοποιούνται, είναι το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας. Θέλω να καταλάβετε για να πάψετε να διστάζετε, να αμφιβάλλετε, για να πάψετε να μεμψιμοιρείτε, για να πάψετε νάχετε αυτιά ανοιχτά σε σειρήνες πνευματικές και να προχωρήσετε σε μια γραμμή, σε μια κατεύθυνση, με ένα στόχο και μοναδικό σκοπό όλες οι προσπάθειες και όλες οι αποβλέψεις να συγκλίνουν στην Ένωσή σας με το Χριστό, με το Θεό! Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των θρησκειών και αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι Νέοι απεσταλμένοι δεν θα διδάσκουν αν ήρθε ο Κύριος. Είναι έργον παλαιότερης εποχής. Εάν σας λέω ότι τα της Γεννήσεως και Παρουσίας του Κυρίου είναι έργο παρελθούσης εποχής, καταλαβαίνετε τώρα, πόσο πιο παρελθούσης εποχής είναι το έργο των Ανατολικών Θρησκειών και ο Ιουδαϊσμός ακόμα.

Μπαίνουμε σε άλλη πνευματική περίοδο. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω τώρα σε σας, αυτό θέλω να σας εξηγήσω για το Έργο της Νέας Εποχής. Οι απεσταλμένοι εκτελούν το Θέλημά Του, να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στο νέο της Δρόμο, είναι κήρυκες εμπνεόμενοι, πνεύματα εξελιγμένα που έχουν επιφορτισθεί με μια Πνευματική αποστολή να σας δείξουν τον καινούριο Δρόμο.

Η ανθρωπότης πέρασε διάφορα στάδια, πέρασε το στάδιο της τυφλής πίστης και σήμερα θα μπει στο στάδιο της ενσυνειδήτου πίστης και ενσυνειδήτου πορείας. Είναι ένα καινούριο στάδιο. Σήμερα οι άνθρωποι ρωτούν, ερευνούν, μαθαίνουν. Σήμερα όλοι πρέπει να μάθετε τι πιστεύετε, τι ακολουθείτε, γιατί το ακολουθείτε, ποιοι είναι οι Νόμοι που διέπουν την πορεία της ζωής σας, από πού ήρθατε και πού πάτε. Είναι η Νέα Εποχή, που είναι Εποχή ερευνητική, όχι γιατί ο Θεός έθεσε καινούργιους Νόμους, αλλά γιατί τα ανθρώπινα πνεύματα εξελίχθησαν σε τέτοιο σημείο που να μπορούν στη Νέα αυτή Εποχή να ερευνούν, να μαθαίνουν, να κατατοπίζονται, να εδραιώνονται, ως ενσυνείδητες Πνευματικές υποστάσεις. Πριν ακολουθούσαν μια πορεία γιατί έτσι την βρήκαν. Σήμερα όλοι θέλουν να μάθουν, θέλουν να ερευνήσουν, ερευνούν και καλώς ερευνούν, αλλά να ερευνάτε σωστά εκεί που πρέπει, να ερευνάτε μέσα σας, εκεί να ερευνάτε όλοι.

Η Νέα Εποχή λοιπόν λέγεται για πολλούς Εποχή του Υδροχόου, για άλλους λέγεται Προδρομική Περίοδος της Δευτέρας Παρουσίας. Είναι η αρχή της, γι'αυτήν την Προδρομική Περίοδο θα σας μιλήσω, και για άλλους λέγεται η Τρίτη Επιφάνεια του Θεού, η Επιφάνεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι η Περίοδος που θα φωτιστούν οι άνθρωποι, αλλά οι άνθρωποι που ακολουθούν τη σωστή πορεία, οι άνθρωποι που τηρούν τους Νόμους του Θεού, που ακολούθησαν το Χριστό, Χριστό - Θεό, που προσπάθησαν να Τον μιμηθούν καθόλα και έχουν Αυτόν Ζώντα εντός των.

Η Νέα Εποχή, του Φωτισμού και της Επιφανείας του Αγίου Πνεύματος δεν ήρθε ακόμη, θα προηγηθεί το Προδρομικό στάδιο. Ο Φωτισμός είναι λίγος ακόμη, γιατί πρέπει να γίνει προετοιμασία, ν' ανοίξουν οι δρόμοι, και οι δρόμοι είναι εξωτερικοί και εσωτερικοί. Πρέπει να προετοιμαστούν οι δρόμοι του Φωτισμού και οι μεν δρόμοι οι εξωτερικοί είναι αυτοί που ανοίγονται τώρα. Η δημιουργία Πνευματικών Κέντρων και Σχολών για την κατατόπιση και διδαχή των ανθρώπων. Οι εσωτερικοί δρόμοι είναι οι εσωτερικές καθάρσεις σας.

Αν δεν καθαρίσετε τους αγωγούς ροής του Φωτός εντός σας, δεν είναι δυνατόν το Φως βρίσκοντας ακαθαρσίες εσωτερικές να σας φωτίσει. Πρέπει τη Νέα Εποχή του Φωτισμού όλοι οι άνθρωποι να ακολουθήσετε ενσυνείδητη Πνευματική πορεία και ενσυνείδητες καθάρσεις, για να φωτισθείτε. Πρέπει να καθαρίσετε τους αγωγούς τους εσωτερικούς και τις εξωτερικές κεραίες, που συλλαμβάνουν τα ερεθίσματα και τους κυματισμούς που υπάρχουν γύρω μας. Πρέπει να καθαρίσετε τον Εαυτό σας, σ' αυτή τη Νέα Εποχή, ώστε οι εσωτερικοί Πνευματικοί μηχανισμοί σας, η έσω υπόσταση, η ψυχή και το πνεύμα σας, να μπορέσουν να συλλάβουν τους εκ Θεού, τους εκ του Θείου Λόγου εκπορευόμενους κυματισμούς της Αγάπης Του.

Υπάρχουν Νόμοι στους οποίους πρέπει να υποταχθείτε. Δεν είναι δυνατόν ούτε ανταρσία να κάνετε, ούτε να απομακρύνεσθε από τους Νόμους, γιατί ούτε θα φωτισθείτε, ούτε θα επιζήσετε, ούτε θα Χριστοποιηθείτε, ούτε θα επανέλθετε στο Θεό. Πρέπει να υποταχθείτε στο Νόμο. Ο Χριστός "υπετάγη στο Νόμο του Πατέρα καθόλα", υπετάγη ο ίδιος ο Υιός, ο ίδιος ο Θεός, ο ενσαρκωθείς Λόγος, υπετάγη στη Θέληση του Πατέρα.
Όπως καταλαβαίνετε είναι ανάγκη, έχουμε καθήκον, έχουμε υποχρέωση, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τους Νόμους. Είναι ανάγκη να υποταχθούμε στο Νόμο του Θεού, να υπαχθούμε υπό το Νόμο, πρέπει να μάθουμε να τηρούμε τους Νόμους, τους Νόμους της Αγάπης, τους Νόμους της Αδελφοσύνης, τους Νόμους της Συγχωρήσεως, τους Νόμους της Αλληλοβοηθείας, Καθάρσεως και Μετανοίας. Πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε όλους τους Νόμους, για να υπαχθούμε υπό το Νόμο που θα μας φέρει μια μέρα στο σημείο να καταστούμε και εμείς Υιοί Θεού, δια της εντός μας υπάρξεως του Χριστού.

Το πρώτο στάδιο αυτού του Φωτισμού που έρχεται σταδιακά όσο καθαρίζεστε, όσο τηρείτε τους Νόμους, όσο προσεύχεστε, όσο ανεβάζετε τη σκέψη σας προς τον Θεόν, όσο αποκολλάσθε από τα υλικά πεδία, από τα υλικά ενδιαφέροντα, από τις υλικές προσκολλήσεις και δεσμεύσεις. Είναι το Νέο Έργο της Νέας Εποχής, είναι το Προδρομικό Έργο της Δευτέρας Παρουσίας.

Στην Έλευση του Κυρίου μας πάνω στη γη, υπήρξεν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που βάπτισε τον Κύριο, εκπροσωπώντας την ανθρωπότητα. Ήταν το Πνεύμα που την εποχή εκείνη βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδας του ανθρωπίνου Γένους. Ήταν το ποιο καθαρό πνεύμα απ' όσα πέρασαν από τη γη, γι' αυτό ήταν το ενδεδειγμένο Πνεύμα, που εξεπροσώπησε την ανθρωπότητα στην ένσαρκη παρουσία του Κυρίου. Είχε προαναγγελθεί η Έλευσή Του. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, προανήγγειλε στον Ιερέα Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, ότι θα γεννήσει η γυναίκα του Υιόν εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού. Παρακαλώ θέλω να εννοήσετε ότι για να αναγράφεται στα Ευαγγέλια αυτή η επεξήγηση, που έδωσε ο Αρχάγγελος προς τον Ζαχαρία υπήρχε λόγος σοβαρός για να αναφέρεται. Και πράγματι εξεπληρώθη αυτό που είπεν ο Γαβριήλ περί του Ιωάννου.

Οι μαθητές κάποτε ρώτησαν: Δάσκαλε οι Γραφές λένε πριν από Εσένα θα έλθει ο Ηλίας, (Ματθ.ΙΖ' 10) και ο Κύριος τους λέει μιλώντας για τον Ιωάννη: "Ούτος γαρ έστι ο περί ου γέγραπται: Ιδού Εγώ αποστέλλω τον Άγγελόν Μου, προ προσώπου Σου… και ει θέλετε δέξασθαι, αυτός έστιν Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι…" (Ματθ. ΙΑ' 10-14), και αλλού "Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Λέγω δε υμίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε, και ουκ επέγνωκαν αυτόν, αλλ' εποίησαν εν αυτώ όσα ηθέλησαν… και τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτοίς". (Ματθ. ΙΖ' 11-13), και αλλού: "Ηλίας μεν ελθών πρώτον αποκαθιστά πάντα… αλλά λέγω υμίν ότι και Ηλίας ελήλυθε, και εποίησαν αυτώ όσα ηθέλησαν, καθώς γέγραπται επ' αυτόν" (Μαρκ Θ' 12-13) και εις Λουκάν Α' 15-17, Ζ' 27-28.

Αναφέρει το Ευαγγέλιο την περίπτωση Πνεύματος που επανέρχεται στη σάρκα, και ο Ηλίας ήλθε, αλλά "ουκ επέγνωκαν αυτόν" και έκαναν σ' αυτόν ότι ήθελαν, δηλαδή είναι επανεμφάνιση του ίδιου Πνεύματος σε σάρκα.

Και ο Ηλίας έρχεται πάντα πρώτος, λέει ο Κύριος. Για να πει ότι ο Ηλίας έρχεται πάντα πρώτος, είχε λόγο να το αναφέρει. Εάν δεν ερχόταν ο Ηλίας άλλο, δεν είχε κανένα λόγο να αναφέρει ο Κύριος ότι ο Ηλίας έρχεται πάντα πρώτος. Προ της Δευτέρας Παρουσίας πάλι ο Ηλίας θα έρθει, με τη διαφορά ότι δεν θα έρθει ως Ηλίας, θα υπάρξει κάποιος εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού, όπως στην περίπτωση του Ιωάννη. Μπορεί να τον λένε Διονύση ή αλλιώς και όχι Ηλία. Εν Πνεύματι και Δυνάμει Ηλιού ήλθεν ο Ιωάννης. Και ο Θεός είχε σκεπασμένους τους ανθρώπους Του για να τους προφυλάσσει και έτσι δεν τον γνώρισε κανείς, έκανε όμως το Έργο του και κήρυξε Μετάνοια και Βάπτισε τον Κύριο. Εν Πνεύματι και Δυνάμει Ηλιού, θάρθει πάλι ένα Πνεύμα Προάγγελος της Δευτέρας Παρουσίας. Θέλω να εννοήσετε ότι είναι η ειδικότης του Πνεύματος, είναι ο Προάγγελος της Παρουσίας του Κυρίου.

Εμφανίζεται πάντα πριν να παρουσιασθεί ο Κύριος και κηρύττει Μετάνοια και αναγγέλλει τον ερχομό Του.
Αυτή είναι η ειδικότης Του, να είναι ο Προάγγελος της Παρουσίας, πάει μπροστά, και αυτήν την Περίοδο στη γη θα υπάρξει ένα πνεύμα "εν Πνεύματι και Δυνάμει Ηλιού", μόνον που δεν θα το λένε όπως είπαμε Ηλία. Πάλι δεν θα τον πιστέψουν και πάλι θα θυσιασθεί εν γνώσει του. Γιατί τα πνεύματα αυτά υπηρετούν το Θείο Σχέδιο, την εξέλιξη του Θείου Σχεδίου. Επομένως θα υπάρξει Πρόδρομος Νέος της Δευτέρας Παρουσίας.

Όσοι από σας αρχίζετε να προσεύχεσθε και να καθαρίζετε τον εαυτό σας και να τηρείτε τους Νόμους, η συνείδησή σας θ' αρχίσει ν' αποφλοιώνεται και θα φθάσετε στο σημείο πριν να φανερωθεί από μέσα σας ο Κύριος, ο Χριστός, να ακούσετε μέσα σας τη φωνή του Ιωάννη να σας μιλάει. Θάρθετε σε επαφή με την Προδρομική Κατάσταση εντός σας, η οποία δεν έχει κανένα άλλο σκοπό, καμία άλλη υπηρεσία, καμία άλλη σκοπιμότητα, παρά να σας οδηγήσει σε πλήρη και τελεία Κάθαρση, ώστε να εισπορευθεί ο Λόγος - Χριστός εντός σας.
Εκτός της εσωτερικής κατάστασης-συνειδήσεως Ιωάννη, θα υπάρξει και εξωτερικά, όπως είπαμε, ένα Πνεύμα, "εν Πνεύματι και Δυνάμει Ηλιού", που θα έχει αποστολή να προετοιμάσει ανθρώπους για τη Δευτέρα Παρουσία, για τη Δευτέρα Έλευση του Κυρίου μέσα στις ψυχές. Οι άνθρωποι σε πολλά σημεία της γης θα ακούσουν τη φωνή του Νέου Ιωάννη, να τους μιλάει μέσα τους, εσωτερικά και να τους καθοδηγεί σε πλήρη Κάθαρση. Γιατί ο Λόγος δεν εισπορεύεται αν δεν είναι καθαρά εντός μας. Αυτό είναι το Έργο της Νέας Εποχής, το Πρόδρομικό Έργο της Δευτέρας Παρουσίας.

Είναι Έργο Κάθαρσης και προετοιμασίας, προεισαγωγικό Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, Έργο ενσυνείδητης Κάθαρσης του ανθρώπου. Δηλαδή θα το ξέρετε, θα το θέλετε, θα το επιδιώκετε, μα όταν λέω καθάρσεις δεν εννοώ μόνον την τυπική εξομολόγηση. Θα αρχίσετε να μεταμορφώνεστε, να ανακαινίζεστε, θα αλλάξετε και θα μετατρέψετε τις ποιότητες των έργων σας. Θα αλλάξετε και θα έχετε άλλη ποιότητα λόγου, θα μιλάτε αλλιώς, θα αφήσετε τα άσκοπα λόγια που λέτε, γιατί όλα καταχωρούνται σαν ενέργεια επάνω σας και πρέπει να καθαριστείτε από τέτοιες ενέργειες που δεν οικοδομούν. Θα μετατρέψετε την ποιότητα των συναισθημάτων σας, θα μάθετε να αγαπάτε όλοι, όλους, τα πάντα, γιατί ο Συμπαντικός Νόμος του Θεού είναι Αγάπη. Τα πάντα δημιουργήθηκαν εκ της Αγάπης, που είναι ο Θεός και εκ της Αγάπης Αυτού συντηρούνται και υπάρχουν και οδηγούνται. Και σεις πρέπει να μάθετε να αγαπάτε, γιατί ο προορισμός σας είναι να γίνετε Υιοί Θεού.

Υιοί Θεού δεν μπορείτε να υπάρξετε ποτέ εάν δεν έχετε Αγάπη μέσα σας, δεν μπορείτε να φθάσετε κοντά στο Θεό ούτε μπορείτε να ενωθείτε με το Θεό, αν δεν μάθετε να τηρείτε το Νόμο της Αγάπης, όχι μόνο προς τον πλησίον σας, αλλά σε ολόκληρη τη Δημιουργία. Είναι καιρός να αλλάξετε την ποιότητα των σκέψεων και των λογισμών σας, γιατί όλα ξεκινούν από σκέψεις και λογισμούς, και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να μην αφήνουμε οποιεσδήποτε σκέψεις να μας κυριεύουν, να κατευθύνουν τη ζωή μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να τιθασεύσουμε τη σκέψη μας, γιατί η σκέψη μας είναι δημιουργική δύναμη. Πρέπει να μάθουμε να χαλιναγωγούμε και να κατευθύνουμε τη σκέψη μας ποιοτικά, γιατί η σκέψη μας καταγράφεται επάνω μας, δημιουργεί φως εάν είναι καθαρή και αν είναι σκοτεινή μας σκεπάζει το σκοτάδι.

Μπαίνουμε λοιπόν στην αρχή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου πάνω στη γη, στο Προδρομικό στάδιο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, σε ένα στάδιο προετοιμασίας της ανθρωπότητας. Όλοι οι άνθρωποι δεν θα ετοιμαστούν μαζί. Σταδιακά θα ετοιμάζονται, θα φωτίζονται και θα ενανθρωπίζεται ο Λόγος εντός τους. Γιατί η ενανθρώπιση του Λόγου και η Χριστοποίηση προορίζεται για όλη την ανθρωπότητα. Οι Θείοι Νόμοι δεν εξαιρούν κανένα. Ο άνθρωπος με την ελευθέρα του βούληση, μόνος του, με τα έργα του, εξαιρεί τον εαυτό του, όχι ο Θεός.

Γι'αυτό το στάδιο το Προδρομικό, γι'αυτή τη Νέα Πνευματική Περίοδο γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις οι οποίες γίνονται σε πολλά μέρη και όσο περνούν τα χρόνια θα πυκνώνουν, και θα εμφανίζονται και Νέοι κήρυκες. Νέοι κήρυκες του Προδρομικού Έργου. Δεν θα υπάρξει ένας Πρόδρομος, ένας θα κάνει την αρχή, θα υπάρξουν πολλοί Πρόδρομοι, είναι η Περίοδος των Προδρόμων. Πολλά πνεύματα ανθρώπων θα φθάσουν στο πνευματικό ύψος του Ιωάννη του Προδρόμου, θα περάσουν υποχρεωτικά από αυτό το στάδιο και μετά θα Χριστοποιηθούν. Είναι η Περίοδος των Προδρόμων και όπως είπα ένας κάνει την αρχή, αλλά θα ακολουθήσουν πολλά πνεύματα, χωρίς να ξέρω αν θάχουν το ίδιο δυναμικό. Όλοι θα διδάξουν Χριστόν, την Νέα Έλευσή Του μέσα στις ψυχές, μέσα στις καρδιές, εντός σας, και Μετάνοια.

Εκτός από τη Μετάνοια και τις αλλαγές που είπα των διαφόρων ποιοτήτων και τις καθάρσεις, πρέπει να υποσταλεί, πρέπει να εκμηδενιστεί το ανθρώπινο εγώ σας. Όσο λέτε εγώ, είσαστε μακρυά από την Ένωση με το Θεό, γιατί το εγώ μας το ανθρώπινο, είναι αυτό που μας απομάκρυνε από το Θεό. Πρέπει να υποκαταστήσετε το εγώ σας, το ανθρώπινο, το πεπερασμένο, το εγώ της πτώσεως του ανθρώπου με το Εγώ Ειμί της Απειρότητας του Κυρίου. Θέλω λοιπόν να σας μεταδώσω το Μήνυμα της προετοιμασίας για να έλθετε σε επαφή με τον Κύριο. Η επαφή σας με τον Κύριο, είναι το πρώτο βήμα, είναι το πρώτο άγγιγμα.

Δεν προορίζεστε όμως να αγγίξετε σε ένα σημείο, που θα σας φέρει ταραχή, αγαλλίαση, συγκίνηση, δάκρυα. Όχι. Προορίζεστε να ενωθείτε, να σφικταγκαλιαστείτε με τον Κύριο, με το Θεό, να γίνετε Ένα. Δεν είναι τα λόγια δικά μου, ο Κύριος επηγγέλθη τη Χριστοποίηση του ανθρώπου και την επάνοδό του στον Θεό Πατέρα. Για να επανέλθετε, καθαριστείτε από τα καλύμματα της ύλης, τηρείστε τους Νόμους του Θεού, αγκαλιαστείτε όλοι, μάθετε να αγαπάτε και επιστρέφετε στο Θεό, ως Συνεργάτες του Θεού.

Αυτός είναι ο προορισμός σας, που για να τον πραγματοποιήσετε πρέπει να δώσετε εξετάσεις, να δοκιμασθείτε σκληρά πολλές φορές. Μάθετε να υφίσταστε τις δοκιμασίες, τις εξετάσεις των μαθημάτων σας, της τάξης σας, της διαβάθμισής σας, της θέσης, την οποίαν θέλετε να καταλάβετε, της θέσης την οποίαν θέλετε να φθάσετε. Αν η θέση σας είναι πολύ υψηλή, εξυπακούετε ότι και οι εξετάσεις θα είναι σκληρές και δύσκολες. Κανένα έργο, κανένα επίτευγμα δεν γίνεται χωρίς θυσίες, κανένας αγώνας δεν κατακτιέται χωρίς ιδρώτα και αίμα. Κανένας τίτλος δεν απονέμεται δωρεάν. Αδελφοί μου, αγκαλιασμένοι, ενωμένοι, με πίστη στο Θεό, με Αγάπη πραγματική μέσα σας, προχωρήστε, βαδίζετε, βοηθώντας όσους μπορείτε στο πέρασμά σας. Φροντίστε το πέρασμά σας να είναι ευλογία Θεού, η παρουσία σας να είναι επιθυμητή και αγαπητή και θα το διαπιστώσετε από τον τρόπο που θα σας φέρονται οι άνθρωποι. Προχωρείτε πάντα.

Ο Θεός μαζί σας.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
(ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΔΩΡΙΖΑ)

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ