Η ερμηνεία των Θείων Νόμων δεν βρίσκεται στη δεοντολογία της θεωρίας. Πρόκειται για μια εσωτερική υψηλή ερμηνεία, που ορίζεται από την ανταπόκριση της ψυχής στην Αλήθεια.

Οι Θείοι Νόμοι προέρχονται από την Ολότητα της Ενιαίας Ύπαρξης του Θεού Ανθρώπου και κατευθύνουν κάθε υπόσταση, μέσω της Ενοποίησης των Πάντων, στην εξελικτική πορεία της Θέωσης.

Ο σκοπός του είναι η εισχώρηση στην επίγνωση των λειτουργιών της Θείας Νομοτέλειας, ως βοήθεια στην πνευματική πορεία και εξέλιξη του Ανθρώπου.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ