Η παλμοδόνηση των Θείων Ιδεών που εντυπώνει το Φως και την Αλήθεια, είναι ο χαρακτήρας αυτού του βιβλίου.

Με τη φλόγα της καρδιάς και την ευρήτητα του νου του, κάθε αναγνώστης αξιοποιεί τις Έννοιες Κλειδιά που του παραδίδονται,
απεγκλωβίζοντας την Ουσία του, ισχυροποιώντας την πίστη του, δυναμοποιώντας τη θέλησή του για εσωτερική ανάταση και φανερώνοντας τον αληθινό προορισμό του, που είναι η Ένωση και Επιστροφή του στη Γενεσιουργό Αρχή των Πάντων, τον Πατέρα Θεό.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ