Η Αλήθεια, ως ζωντανή φανέρωση της Ανθρώπινης Ταυτότητας, και η Ενότητα του Ανθρώπου με το Λόγο Χριστό, καθιστούν τον Άνθρωπο απανταχού της γης υπεύθυνο
να αναγνωρίσει την Υιότητά του.

Στο βιβλίο αυτό, δυναμικά και απροκάλυπτα, ο Άνθρωπος διδάσκεται να καταστεί ο Ίδιος η Νομοτέλεια του Ελέους, της Αγάπης, της Ενότητας.

Διδάσκεται να καταστεί η ζωντανή Ευλογία πάνω στον πλανήτη Γη, καταδεικνύοντας πως είναι ο Ίδιος το Μήνυμα της Θέωσης και της Ανάστασης για την Ολότητα του Εαυτού Του.

Ο σεβασμός για τους Θείους Νόμους και για τον Άνθρωπο γενικότερα που χαρακτηρίζει το βιβλίο αυτό, οδηγεί στην Κατανόηση των Θείων Ιδεών και στη μεταλλαγή της ανθρώπινης συνείδησης σε Θεοσυνείδηση.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ