Οι διδασκαλίες, ενεργοποιώντας τη Θεία Ουσία εκείνου που ταυτίζεται μαζί τους, σκοπό έχουν να τον οδηγήσουν σε εσωτερική κάθαρση και ισορροπία, καθιστώντας τον Αγωγό Σοφίας και Αγάπης, Αρμονίας και Ένωσης.

Λειτουργούν ως ύψιστη διδαχή Θέωσης, ωθώντας τον Άνθρωπο να εκδηλώσει την Απειρότητα του Εαυτού του.

Μέσα από τη Φώτιση που η επενέργεια της παροχής από το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί, καθιστά πραγματικότητα στάδιο με στάδιο την έκφραση της Χριστοποίησης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και εκδήλωσής του χωρίς περιορισμούς.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ