Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, το Πνεύμα της Αλήθειας, ο Ένας και Μοναδικός Λόγος, ο Υπερούσιος, φώτιζε ανθρώπινες υποστάσεις και δίδασκε το Θείο Θέλημά Του με Άπειρους τρόπους, Νόμους, Διδασκαλίες, εκφράσεις.

Στη σειρά αυτή, έχουν συγκεντρωθεί όλες εκείνες οι Διδασκαλίες με τις οποίες το Πνεύμα του Θεού τίμησε έναν άνθρωπο, τον Ιωάννη Σταματιάδη, που άρχισε να τις καταγράφει από το 1914 .

Περιέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που ο άνθρωπος έχει ανάγκη να μελετήσει και να γνωρίσει βήμα με βήμα, στάδιο με στάδιο, για να οδηγηθεί σε Χριστοζωή και Χριστοπορεία, πραγματώνοντας έτσι τον προορισμό του, την Χριστοποίηση και Θέωσή του.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ