Στην Εποχή που ζούμε, ο Άνθρωπος έχει δικαίωμα να διατυπώνει και να διακινεί, να διαδίδει και να εκδηλώνει τις ιδέες του ελεύθερα. Η Ελευθερία, ως ύψιστο ανθρώπινο Δικαίωμα, πηγάζει από την Καταγωγή του.

Ο Άνθρωπος εκπορεύτηκε ως Μία Τέλεια Ιδέα, ως Ανθρωποϊδέα μέσα στον Πατρικό Νου, τον Ένα Νου, τον Θεϊκό Νου, απ' όπου προέρχονται τα πάντα. Ως Εικόνα και Ομοίωση του Θεού Πατέρα Δημιουργού του, Ιδέα παραδεκτή όλων των μεγάλων θρησκειών της Ανθρωπότητας, έχει Θεία Καταγωγή.

Η Καταγωγή του αυτή λοιπόν, τον καθιστά ελεύθερο έναντι οποιουδήποτε κατεστημένου, ζυγού, περιορισμού, ανθρώπινης πλάνης και αρνητικότητας, που τον έχουν φτάσει στο σημείο από Άνθρωπος - Θεός να καταντάει υπηρέτης και υπόδουλος, δέσμιος των συμφερόντων αλλοτρίων δυνάμεων και εξουσιών που καταστρατηγούν κάθε ανθρώπινο δικαίωμά του, οδηγώντας τον να γίνει υποχείριό τους κι ενισχύοντας την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο εαυτό του. Έτσι ξεχνάει. Ξεχνάει από πού κατάγεται και ποια είναι τα Αληθινά του Δικαιώματα.

Η Θεία Δικαιοσύνη όμως, που λειτουργεί είτε την γνωρίζει ο Άνθρωπος είτε όχι, υπέρ αυτού, δίνει την ευκαιρία, στην Εποχή της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος που έχει εισέλθει ήδη η Ανθρωπότητα ολόκληρη, να διδαχτεί ο Άνθρωπος το Θείο του Δικαίωμα, που δεν είναι άλλο από το Δικαίωμά του να επιστρέψει στο Θεό Πατέρα απ' όπου εκπορεύτηκε.

Όλα τα δικαιώματά του, στηριζόμενα στην Πίστη, στην Αγάπη και στη Δικαιοσύνη υπέρ της εξέλιξης του Ανθρώπου, αναβαθμίζονται άμεσα και νομοτελειακά με την Αναγνώριση του Θείου του Δικαιώματος, σ' όποιο λαό, φυλή, έθνος, θρησκεία ή κοινωνική τάξη κι αν ανήκει.

Καλούμε σε ενεργό συμπαράσταση κάθε άνθρωπο που δέχεται και αναγνωρίζει το Θείο του Δικαίωμα.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ