Συγκροτημένα, διαυγή νοήματα, γεμάτα βαθιά πνευματική σαφήνεια αφαρπάζουν το μελετητή των Θείων Διδασκαλιών, γεμίζοντάς τον με παλμό Μετουσίωσης.

Ο "Δάσκαλος Ιωάννης" επεξεργάζεται, αναλύει, διεισδύει, διευρύνει και διευκρινίζει, επεκτείνοντας τη μέχρι τώρα φανερωμένη Διδασκαλία του Λόγου Χριστού.


Σκοπός του είναι να ενοποιήσει τον Άνθρωπο μέσα στην πανταχού Παρουσία της Ουσίας του Λόγου. Εκφράζει το ζωντανό μήνυμα, εμπνευσμένο από την Ένωση και Ταύτιση με το Λόγο, για κάθε Άνθρωπο.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ