Βίβλος Ζωής που καλύπτει και ενώνει όλους τους τομείς της ανθρώπινης πραγματικότητας, ενεργοποιεί με τον Ανυπέρβλητο Κραδασμό της Αγάπης τις λειτουργίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Πίδακας που αναβλύζει από Θεία Ρήματα, οι Διδασκαλίες που περιέχει, πυροδοτούν εκείνον που συνειδητά εισέρχεται στην Πύρινη Ροή τους.

Η δομή του στηρίζεται στη ρήση "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ", στην οποία ο Λόγος Χριστός συνόψισε την ασύλληπτα Τέλεια Διδασκαλία Του, την οποία με το βιβλίο αυτό επισφραγίζει η Διδασκαλία της Δευτέρας Παρουσίας, δείχνοντας την απόλυτη Ταύτιση με τον Ένα Λόγο.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ