Γεμάτο από άρτια νοήματα και έννοιες, το βιβλίο αυτό μας εισάγει στην ενσυνείδητη πορεία για βαθιά ολοκληρωμένη γνώση του Θείου Εαυτού μας, ενεργοποιώντας στον Άνθρωπο λειτουργίες Ισορροπίας, Γαλήνης, Τελειότητας, Αγάπης και Ενότητας με τα πάντα.

Φανερώνει την πλήρη Ένωση και Ταύτιση με το Λόγο Χριστό, την απόλυτη Μετουσίωση σε ροή Προσφοράς προς τον πλησίον.

Ο τίτλος, το ίδιο το μήνυμα, είναι η Δευτέρα Παρουσία του Υιού – Λόγου – Μητέρας μέσα στον Χριστοποιούμενο Άνθρωπο, με σκοπό την εκ του Απολύτου εκπαίδευσή μας, στην πορεία της Θέωσης.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ